Tietosuojaseloste

Tiger Taekwondo ry:n jäsensivujen tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi                      23.12.2019

Sisältö

Yleistä

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Mihin henkilötietojani käytetään?

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Millaisia oikeuksia minulla on?

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Yleistä

Tiger Taekwondo ry on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tietosuojaselosteessa asiakkaalla viitataan Tiger Taekwondo ry:n jäsensivuille rekisteröityneeseen käyttäjään.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Tiger Taekwondo ry:n jäsensivuja.

Käytämme tietoja:

Asiakkaan tunnistamiseen

Rekisteröitymisen aiheelliseksi varmentamiseen

Hyvän ja turvallisen asiakaskokemuksen tarjoamiseen

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Tiger Taekwondo ry (Y-tunnus: 3071179-4)

Rahakamarinportti 3 B
00240 Helsinki

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme:

info@tigertaekwondo.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Asiakkaan itse antamat tiedot

Käyttäjätunnus ja salasana

Tunnistamistiedot, kuten nimi ja syntymäaika

Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Tietojen pääasiallinen lähde on asiakas itse, tai hänen huoltajansa.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

Asiakkaan tunnistamiseen

Rekisteröitymisen aiheelliseksi varmentamiseen

Asiakkaan käyttölupien kartoittamiseen palvelussa

Hyvän ja turvallisen asiakaskokemuksen tarjoamiseen

Jäsenpostin ja seurauutisten lähettämiseen asiakkaalle

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Tiger Taekwondo ry:n väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Tiger Taekwondo ry. säilyttää asiakastietoja Suomessa. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Tiger Taekwondo ry:n omalla henkilökunnalla, joka on koulutettu ja sitoutunut käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yhdistys:

Tiger Taekwondo ry (Y-tunnus: 3071179-4)

Rahakamarinportti 3 B
00240 Helsinki

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Tiger Taekwondo ry:n järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaana sinulla on oikeus:

  • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
  • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
  • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme:

info@tigertaekwondo.fi

“Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?” kappaleen alta löydät tarkempaa tietoa keräämästämme henkilötiedosta.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Tiger Taekwondo ry on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Voit itse päättää sinulle kohdistetun jäsenpostin ja seurauutisten vastaanottamisesta. Huomaathan, että edellä mainitut asiakaspostit sisältävät harrastamisen kannalta oleellista tietoa.

Voit itse vaikuttaa sinusta otettujen kuvien käyttöön julkaisuissamme. Suostumus kuviesi käyttöön on peruttavissa koska tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista julkaistujen kuvien lainmukaisuuteen.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa jäsenyytensä ja pyytää Tiger Taekwondo ry:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Emme luovuta asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tarvittaessa luovutamme tietoja viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä:

info@tigertaekwondo.fi